Podmienky ochrany osobných údajov

 1. Osobné údaje, s ktorými Bodywear, spol. s r.o. prichádza do styku sú
  • meno a priezvisko zákazníka
  • adresa zákaznika
  • telefonický kontakt zákazníka
  • mailová adresa zákazníka
 2. Bodywear, spol. s r.o. takto poskytnuté osobné údaje zákaznikov neposkytuje ani nesprístupňuje tretím osobám, s výnimkou prepravnej spoločnosti za účelom doručenia zasielky s tovarom.
 3. Bodywear, spol. s r.o. zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov, ktoré spracúva tým, že ich chráni pred odcudzením, stratou, zmenou a rozširovaním. Na tento účel je zabezpečené primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania.
 4. Zákazník môže kedykoľvek požiadať o zmazanie všetkých údajov v databáze Bodywear, spol. s r.o. prostredníctvom  e-mailu na adrese: glamour@glamour.sk